English Estonian Latviešu Lietuvių

Reeglid ja kasutamise tingimused

1. Poodidest www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee  tohivad kaupa osta füüsilised ja juriidilised isikud.
1.1.
Poodides www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee tohivad registreeruda üksnes füüsilised isikud.
1.2.
Registreeritud kliendil on õigus osta juriidilise isiku nimel: ostes piisab vaid tarnevormisse juriidilise isiku andmete sisestamisest, aandmed on vajalikud käibemaksuarve automaatseks genereerimiseks.
1.3.
Noorematel kui 16-aastastel füüsilistel isikutel peab olema vanemate või hooldajate nõusolek.

2.
Klient vastutab registratsiooni ajal esitatud andmete õigsuse eest.
2.1.
Registreerimise ajal peab esitama täpset elukoha aadressi: see on vajalik mitte ainult kauba kohaletoimetamiseks vaid ka käibemaksuarve ostetud kauba eest automaatseks genereerimiseks.
2.2.
Registreerimise ajal peab esitama oma kontakttelefoninumbri. Enne tellimuse saatmist võib UAB Viskas futbolui võtta Teiega ühendust lisainfo kättesaamiseks.
2.3.
Ebatäpsete andmete esitamisel võidakse piirata kliendi veebilehtede  www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee kasutusvõimalusi.

3.
Klient vastutab tarneinfo õigsuse eest:

3.1. Ees- ja perekonnanimede, asukohtade nimed peavad algama suure tähega.
3.2.
Tarneaadress peab sisaldama postiindeksi.
3.3.
Vigase või ebatäpse tarneinfo esitamisel ei vasta UAB Viskas futbolui võimalike tarneprobleemide eest, samuti on UAB Viskas futbolui õigus nõuda kohaletoimetamise lisakulu vigase või ebatäpse tarneinfo esitamise tõtu katmist.

4. UAB Viskas futbolui:
4.1.
Kohustub kasutama registreerimise, tellimise või küsimise vormidesse sisestatud andmeid üksnes Teie tellimuste ja küsimiste täitmise eesmärgiga.
4.2.
Kohustub hoiduma registreerimise ajal esitatud konfidentsiaalse info üleandmisest kolmandatele pooltele. See kohustus ei kehti Leedu Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel.

5. UAB Viskas futbolui
jätab endale õiguse:
5.1.
Muuta veebilehel olevat infot: kaupa, kaubakirjeldusi, hindu ja reegleid. Juhul kui lisatakse veebilehtedel www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee olevatele reeglitele uued punktid hakkavad need kehtima viivitamatult pärast nende avaldamist.
5.2.
Piirata reegleid mitte järgivate klientide veebilehtede kasutusvõimalusi.
5.3.
Reegleid mitte järgivate või ebaseadusliku tegevusega tegelevate isikute puhul algatada kohtumenetlust.
5.4.
Nõuda tellitud kauba transpordikulu katmist juhul kui klient tühistab ühepoolselt tellimuse, ka kauba vahetamise juhul.
5.5.
Nõuda kauba tagastamist kliendi arvelt või tagastamise (transportimise) teenuste kulu katmist kooskõlas Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku § 6.367.

6.
On keelatud:
6.1.
Kopeerida, kasutada, levitada, taasesitada veebilehel olevat infot või selle sisu ilma kirjaliku veebilehe omaniku nõusolekuta;
6.2.
Kasutada tarkvara, mis võib kahjustada nende veebilehtede tööd või muul viisil kahjustada www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee süsteemi terviklikkust.

KAUBA KVALITEET JA GARANTII

·         Kogu kauba puhul kehtivad tootja poolt kehtestatud garantiiajad.

·         Garantii ei kehti kuluosade puhul.

·         Kõikidele jalgpallijalatsitele kehtib kolmekuune garantii.

Leedu Vavariigi seadusandluse järgi piisab ostudokumendist (nt kassatšekk, arve või liisinguleping) juhul kui toode on sellel täpsustatud. Selline dokument tõestab kauba ostukuupäeva ja kauba ostnud isikut.

Samuti kaotab kaup garantii juhul kui seda kasutatakse muul kui ettenähtud otstarbel, s.o kui jalanõudega mängitakse muu kui ettenähtud kattel.

Lühendite seletused (millisel kattel mängimiseks on jalatsid mõeldud):

FG – jalatsid on mõeldud mängimiseks loomulikul murul .

SG – jalatsid on mõeldud mängimiseks märjal murul.

TF, AG – jalatsid on mõeldud mängimiseks kunstmurul.

IC, IN – jalatsid on mõeldud mängimiseks saalis.

OSTJA ÕIGUSED

Leedu Vabariigi põllumajandusministri poolt 17. augusti 2001. a kinnitatud määruse Nr 258 „Esemete müümise ja teenuste osutamise reeglid, kui lepingud sõlmitakse kasutades sidevahendeid“ alusel on võimalik tagastada vastava kvaliteediga kaupa kooskõlas Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku § 6.367.

UAB Viskas futbolui
jätab endale õiguse nõuda tellimuse transpordikulu katmist juhul kui klient tühistab ühepoolselt täitmisel oleva tellimuse, samuti kauba tagastamisel ja vahetamisel juhul kui see toimub kliendi initsiatiiviga.

KAUBA TAGASTAMISE TINGIMUSED

Kauba tagastamisel tuleb järgida järgmiseid tingimusi:
-
tagastatav kaup peab olema originaalses kahjustamata pakendis;
-
kaup peab olema kasutamata ja ostja poolt kahjustamata;
-
kaubal peaks olema säilinud kaubanduslik esitusviis (kahjustamata sildid, eemaldamata kaitsekiled jne). See punkt ei kehti ebakvaliteetse kauba tagastamisel;
-
tagastatav kaup peab sisaldama kõiki komponente mida sisaldas üleandmise ostjale hetkel;
-
kauba tagastamisel peab esitama selle ostmist tõendavat dokumenti, garantiikaarti (käibemaksuarve);

Kauba tagastamiseks peab ostja seda tarnima UAB Viskas futbolui poe aadressile.

OLULINE: bussiga ei ole võimalik saadetisi saata lõppaadressile seega kaupa tagastama peab tähitud saadetisena Leedu postiga, kullerteenusega või toimetama kohale ise.

Müüja kohustub kooskõlas seadusandlusega tagastama raha 14 tööpäeva jooksul pärast seda, kui tõendatakse, et kauba seisund vastab nõuetele, s.o ei tuvastatud kahjustusi, rikkumisi, ostetud ja tagastatud kauba tootjanumber langeb kokku jne.

Juhul kui kauba tagastamise põhjuseks on nõuetele mitte vastav kvaliteet kohustub UAB Viskas futbolui oma kulul vahetama nõetele mitte vastavat kaupa kvaliteetse kauba vastu või tagastada kauba eest makstud raha (see võib kesta 2 kuni 4 nädalat). Kvaliteedinõuetele mitte vastavad kaubad on vahetatavad või tagastatavad „Esemete tagastamise ja vahetamise reeglite“ alusel, mis kinnitati 29. juunil 2001. a põllumajandusministri määrusega Nr 217.


TARNEAEG JA KESTUS

Saadetised toimetatakse klientidele kohale tööpäevadel kl 8-st 18-ni.
Konkreetset kellaega millal kuller peaks toimetama tellimuse kohale ei ole võimalik valida.


Juhul kui tellitud kaup on Leedus asuvas laos ja Teie tasute ettemaksuga toimetame kaubad kohale 1-3 tööpäeva jooksul. Kui tellimus esitatakse kl 13-ni võib saadetist oodata juba järgmisel tööpäeval.

TARNETINGIMUSED

Kogu kaupa toimetab kohale kullerteenuse pakkuja või Leedu post Teie poolt tellides esitatud aadressile.

OLULINE:

-
Juhul kui kaup toimetatakse kohale välismaal asuvast laost võib kohaletoimetamine kesta 4-10 tööpäeva.
-
Juhul kui kaup tellitakse eritellimusena leppime terneaja eraldi kokku, kuid maksimaalne tarneaeg ei ületa 3-4 nädalat.
-
Erinevate toodete tarneajad võivad erineda. Täpsem tähtaeg esitatakse iga kauba kaardil. Mitu tellitud kaupa võidakse toimetada kohale eraldi saadetisena.


TÄHELEPANU!

-
Kauba kohaletoimetamisel peate kontrollima saadetise seisundit.
-
Kui märkasite saadetise kahjustust tuleb kulleri juuresolekul kirjutada saadetise kahjustuste kohta märkused või loobuda saadetise vastuvõtmisest.
-
Juhul kui kaup võetakse vastu ja allkirjastatakse saateleht ilma märkusteta peetakse, et saadetise kohaletoimetamine vastas nõuetele ja see võib teha pretensioonide väliskahjustuste kohta läbivaatamist keerulisemaks. Kauba garantiikohustused jäävad kehtima igal juhul.


Veebilehel olevates tellimuste ja registratsiooni vormides nõutakse külastajatelt isikliku info (ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi jms) esitamist. Neid andmeid kasutatakse Teie tellimuste ja küsimiste täitmiseks, samuti võtame ühendust juhul, kui UAB Vikas futbolui Teid teenindavatel töötajatel tekib küsimusi.Klient esitades e-posti aadressi või telefoninumbri ostmise ajal või küsimistes nõustub automaatselt, et saab info UAB Viskas futbolui poolt esitatud kontaktidel. (muidu meie ei saa vastata küsimisele või täita tellimust).